docker部署zabbix

概览:

docker hub zabbix文档

告警脚本可以通过挂载目录/etc/zabbix/alertscripts/:/usr/lib/zabbix/alertscripts,实现。

zabbix-java-gateway

1
2
3
4
docker run --name zabbix-java-gateway -t \
--network=host \
--restart unless-stopped \
-d zabbix/zabbix-java-gateway:alpine-5.4-latest

zabbix-server-mysql

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
docker run --name zabbix-server-mysql -t \
-e DB_SERVER_HOST="ip" \
-e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
-e MYSQL_USER="zabbix" \
-e MYSQL_PASSWORD="passwd" \
-e ZBX_JAVAGATEWAY="zabbix-java-gateway" \
-e ZBX_STARTDISCOVERERS=3 \
-e ZBX_STARTHISTORYPOLLERS=9 \
-e ZBX_STARTHTTPPOLLERS=3 \
-e ZBX_STARTODBCPOLLERS=6 \
-e PHP_TZ="Asia/Shanghai" \
-v "/etc/timezone:/etc/timezone:ro" \
-v "/etc/localtime:/etc/localtime:ro" \
--network=host \
-v /etc/zabbix/alertscripts/:/usr/lib/zabbix/alertscripts \
--restart unless-stopped \
-d zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-5.4-latest

zabbix-web-nginx-mysql

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
docker run --name zabbix-web-nginx-mysql -t \
-e ZBX_SERVER_HOST=8080 \
-e ZBX_SERVER_HOST="" \
-e DB_SERVER_HOST="ip" \
-e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
-e MYSQL_USER="zabbix" \
-e MYSQL_PASSWORD="passwd" \
-e PHP_TZ="Asia/Shanghai" \
-v "/etc/timezone:/etc/timezone:ro" \
-v "/etc/localtime:/etc/localtime:ro" \
--network=host \
--restart unless-stopped \
-d zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:alpine-5.4-latest